Follow
Site Search
pl en
 
 

Wywiad oparty na preferencjach zawodowych

Set yourself apart with strong interview skills
Set yourself apart with
strong interview skills

Technika badania preferencji zawodowych umożliwia identyfikację oczekiwań zawodowych. Pytania zadawane podczas takiego wywiadu opierają się na założeniu, że księgowy wolałby pracować jako kierownik działu marketngu. Wcześniejsze przygotowanie do tego rodzaju rozmowy nie jest potrzebne, najlepsza rada, to odpowiadać na pytania zgodnie z tym, co podpowiada nam serce. Pytania dotyczące preferencji zawodowych są najcześciej zadawane przez konsultantów firm rekrutacyjnych.

Pytania zadawane podczas wywiadu opartego na preferencjach zawodowych, mogą sie wydawać bardzo ogólne i niezwiązane z ofertą pracy. Poniżej kilka przykładowych pytań, które mogą się pojawic podczas tego typu rozmowy:

 • Gdzie widzi się Pan/Pani za dziesięć lat? 
 • Proszę opisać organizację, dla której chciałby Pan/chciałaby Pani pracować? 
 • W jakiej branży chciałby Pan/chciałaby Pani pracować? 
 • Gdzie chciałby Pan/chciałaby Pani mieszkać? 
 • Z jakiego powodu szuka Pan/Pani pracy? 
 • Kto miał największy wpływ na Pana/Pani życie? 
 • Proszę opisać osoby, które pełniły w Pana/Pani życiu rolę mentora?

Wywiad behawioralny lub wywiad oparty na kompetencjach: Praktyka czyni mistrza.

Wywiad behawioralny jest uznawany za najtrudniejszy rodzaj rozmowy kwalifikacyjnej. Podstawą wywiadu opartego na kompetencjach jest założenie, że dotychczasowe zachowania są najlepszą prognozą przyszłych zachowań.

Pytania zadawane podczas tego typu wywiadu odnoszą się do sposobu, w jaki Pan poradził/Pani poradziła sobie z różnymi sytuacjami w poprzedniej pracy, czasem trudno na nie odpowiedzieć. Proszę się zastanowić, jak odpowiedzielibyście Państwo na poniższe przykładowe pytania?

 • Proszę opisać sytuację, w której musiał Pan/musiała Pani użyć perswazji, aby przekonać kogoś do spojrzenia na sprawę z Pana/Pani punktu widzenia? 
 • Proszę opisać, w jaki sposób radzi sobie Pan/Pani w stresujących sytuacjach? 
 • Proszę opisać sytuację, w której wykorzystał Pan/wykorzystała Pani swoje zdolności prezentacyjne do wywarcia wpływu na innych?
 • W jaki sposób radzi sobie Pan/Pani w sytuacji, w której należy zająć się kilkoma zadaniami w tym samym czasie?
 • Proszę opisać sytuację, w której musiał Pan/musiała Pani poradzić sobie w sytuacji konfliktowej? 
 • Proszę opowiedzieć o trudnej decyzji, którą musiał Pan/musiała Pani podjąć w zeszłym roku? 
 • Proszę podać przykład sytuacji, w której nie udało się Panu/Pani osiągnąć wcześniej założonego celu? 
 • Proszę opisać sytuację, w której przejął Pan/przejęła Pani inicjatywę?
 • Proszę opowiedzieć jak radzi sobie Pan/Pani ze zdenerwowanym klientem lub współpracownikiem? 
 • Proszę opisać sytuację, która pokazuje w jaki sposób Pan/Pani motywuje innych?
 • Proszę podać przykład efektywnego delegowania obowiązków przez Pana/Panią? 
 • Proszę opisać sytuację, w której nie dostrzegł Pan/dostrzegła Pani oczywistego rozwiązania problemu?
 • Proszę opisać sytuację, w której udało się Panu/Pani przewidzieć wcześniej problemy i przedsięwziąć środki zapobiegawcze? 
 • Proszę opisać sytuację, w której zmuszony był Pan/zmuszona była Pani podjąć niepopularną decyzję? 
 • Proszę opisać sytuację, w której miał Pan/miała Pani za wysokie lub za niskie oczekiwania?
 
© 2019 Morgan Philips Group SA – All rights reserved
 
HUDSON

Morgan Philips Group is an innovative recruitment business with a footprint across 4 continents. In just 5 years, we have built a global platform that disrupts conventional thinking in executive and professional recruiting. We combine high-touch consultancy with worldwide search capability and digital sourcing technologies to help you recruit better, faster and cost effectively.