Follow
Site Search
pl en
 
 

Badania Hudson

Articles and reports by Hudson

2009

  • Percepcja rynku pracy. Kraje: Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Ukraina. Zakres: plany zawodowe próby pracowników, percepcja bezpieczeństwa na rynku pracy, czynniki motywujące, powody zmiany zawodowej.

    Raport w języku angielskim

  • Zmiany priorytetów HR w 2009. Kraje: Europa, USA, Azja. Zakres: zmiany priorytetów oraz roli HR w organizacjach wobec zmian na rynkach w 2009 r.

    Raport w języku angielskim

  • Zatrzymywanie Talentów w organizacji - artykuł. Zakres: kontrakt psychologiczny, wartości, Pokolenie Y, praktyczne wnioski.

    Artykuł w języku angielskim

  • Profile osobowościowe mężczyzn i kobiet na stanowiskach kierowniczych. Kraje: Europa zachodnia oraz centralna. Zakres: wyznaczenie profili osobowości, porównanie różnic, wnioski.

    Raport w języku angielskim

  • Procurement w świetle zmian na rynku: rozwój czy stagnacja? Kraje: Europa zachodnia. Zakres: rola działów Procurement, rola osób zarządzających tym obszarem, perspektywy, oczekiwania, rozwój.

    Artykuł w języku angielskim

Did You Know?

Hudson’s global presence provides access to an extensive network of international talent allowing us to consult and recruit for offices across many countries.

 
© 2018 Morgan Philips Group SA – All rights reserved
 
HUDSON

Morgan Philips Group is an innovative recruitment business with a footprint across 4 continents. In just 5 years, we have built a global platform that disrupts conventional thinking in executive and professional recruiting. We combine high-touch consultancy with worldwide search capability and digital sourcing technologies to help you recruit better, faster and cost effectively.