Follow
Site Search
pl en
 
 

Wsparcie Kariery

Szukając pracy, należy pamiętać o wartości rozmowy.

Zasięgaj porady zawodowej.

Planując karierę, należy korzystać z informacji i rad pochodzących z wielu źródeł. Poszukiwania i oficjalne rozmowy o pracę są ważne, ale również bardzo skuteczne są nieformalne kontakty i spotkania.

Należy systematycznie i aktywnie szukać wsparcia w zakresie rozwoju kariery.

  • Spontaniczne rozmowy ze znajomymi i kolegami z pracy pozwolą uświadomić sobie, jakie masz umiejętności i najmocniejsze strony. Dzięki temu prostsze stanie się również stawianie nowych celów zawodowych.
  • Kiedy umawiasz się na formalne spotkanie dotyczące Twojej kariery, przeznacz przynajmniej godzinę na jej przemyślenie i zaplanowanie konkretnych celów, które chcesz osiągnąć. Wcześniejszy e-mail lub rozmowa przez telefon określająca najważniejsze punkty, których ma dotyczyć spotkanie pozwolą, szczególnie w przypadku dłuższej rozmowy, skupić się na najważniejszych punktach.
  • Wykorzystaj jak najlepiej sesje Planowania Kariery poprzez wcześniejsze przygotowanie się. Zbierz i przeanalizuj informacje dotyczące tematów, które chcesz poruszyć przed spotkaniem.
  • Aktywnie angażuj Twoją sieć kontaktów, aby mieć bieżący dostęp do informacji rynkowych. Utrzymuj kontakty z osobami, które mogą pomóc w osiągnięciu profesjonalnych celów. Takie działania zapewnią zarówno dostęp do sprawdzonej i bezpośredniej wiedzy na temat Twoich obszarów zainteresowania, jak i pojawiających się, potencjalnych możliwości.
 
© 2011 - 2018 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HSON) świadczy specjalistyczne usługi z zakresu rekrutacji, zarządzania talentami czy  przywództwa. We współpracy z firmą Hudson, nasi klienci zwiększają swoją efektywność poprzez przyciąganie, selekcję, zaangazowanie, rozwój oraz utrzymanie najbardziej utalentowanych pracowników. Ponad 2000 pracowników w około 20 krajach pracuje na sukces Hudsona.